Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Introducing Deskpro's WooCommerce integration - Νέα / Product / Product (Admin) - Deskpro Support

May 22 2023

Introducing Deskpro's WooCommerce integration

Λίστα συντακτών

Introducing our WooCommerce integration which enables your Agents to efficiently manage customer details, orders, and streamline your ecommerce operations.

WooCommerce News Post.png

The WooCommerce app within Deskpro offers a seamless experience by providing you with comprehensive information about your customers' activities. With the WooCommerce integration, you can:

  • View customer details and order overview

  • View their order details

  • Edit Contact details

  • Edit orders

  • And add and edit order notes

The addition of the WooCommerce integration is a further step forward for businesses seeking efficient customer management and streamlined order processing. This integration empowers support agents to provide a more personalized and effective experience to customers, ultimately enhancing customer satisfaction and loyalty.

You can install the WooCommerce app from the helpdesk easily. Go to Apps & Integrations > Apps and from the Available tab, select WooCommerce and follow our Setup Guide to connect your WooCommerce account to your helpdesk.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;