Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Integrate your Nutshell CRM with Deskpro - Νέα / Product / Product (Admin) - Deskpro Support

Apr 24 2023

Integrate your Nutshell CRM with Deskpro

Λίστα συντακτών

We’re announcing the release of our new Nutshell app, which offers seamless integration with Nutshell, the B2B CRM platform.

This powerful integration is designed to help businesses streamline their customer service operations and enhance their sales processes by providing access to key customer data directly within Deskpro.

Nutshell 1.png
The Nutshell app offers a range of exciting features, including;

  • The ability to link Deskpro users to Nutshell contacts

  • View important customer details

  • Access detailed information about leads and logged activities.

  • View notes on a person and stay up-to-date with any updates or changes to their customer interactions.

Nutshell 2.png
With the Nutshell app, Deskpro users can now have a comprehensive view of their customers, allowing them to provide more personalized support and build stronger relationships. This integration also offers a more streamlined workflow, reducing the need to switch between multiple applications to access customer data.

The Nutshell app is now available to install. Go to Apps & Integrations > Apps from the Available tab. With this powerful integration and easy-to-use interface, the Nutshell app will become an essential tool for improving customer service operations and driving sales growth.

For more information about the Deskpro apps, visit our App Library.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει

1 από 1 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;