Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

DeskPRO Build #82 Released - Νέα / Release Announcements - Deskpro Support

Jul 31 2012

DeskPRO Build #82 Released

Λίστα συντακτών

We are pleased to announce a new release of the DeskPRO helpdesk platform, build #82.

The following is an automatically generated list of changes in this release:

 • Fix validator enforcing validation rules for fields that are hidden because of rules
 • Update installer to use new translate loader
 • Fixes to ticket edit screen and custom fields / custom field rules
 • Fix possible error when submitting ticket on a non-saved session
 • Fix updating email gateway not updating from address, fix showing connect error whensaving email gateway
 • Fix registration when otherwise no permission to do anything
 • Dont apply registered usergroup until after approved
 • Fix everyone ug id
 • Fix editing KB article title
 • Fix real-time update of flag labels
 • Add trace to DP.console, fix 'element has no route' when reloading ticket list with subgroups
 • Rejig reg options page a bit
 • Need to use two InlineImageTokens for message and message_full, as they keep track of their own replacements
 • Following PTAC link to ticket from email should show standard login page, not always register which can be disabled depending on helpdesk scheme
 • Fix encoded email delims in email notifications
 • Smaller font on replycode
 • Force page reload when resuming from sleep
 • Fix filters showing up as disabled for some users when they werent
 • Update twig sources
 • Update Twig from 1.8.3 to 1.9.1

If you are using the cloud version of DeskPRO, your account will have already been updated or will be updated within the next 24-48 hours.

If you are using DeskPRO download, you can update your installation from the admin interface.

Βοηθητικό Δεν βοηθάει

37 από 72 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;