Gå till huvudinnehåll

Notifications for attachments removed from emails due to file size - Community / Feature Request - Deskpro Support

3

Notifications for attachments removed from emails due to file size Collecting Feedback

Enable notifications for when an attachment is stripped out of an email due to larger file size.

Posta en kommentar

Logga in eller registrera dig för att lämna en kommentar.

Behöver du en påminnelse om ditt lösenord?