Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Can I include Satisfaction survey results in my reports? - Γνωσιακή βάση / Developer & Reporting / DPQL Examples - Deskpro Support

Can I include Satisfaction survey results in my reports?

Λίστα συντακτών

You can retrieve satisfaction ratings in your own custom reports.

For historical reasons the table that stores ratings is called ticket_feedback (but note that the satisfaction rating system is a completely separate concept from the Feedback section on the portal).

  

Field Name 

Data Type 

date_created

datetime

id

number

message

string

message_id

number

person_id

number

rating

number

ticket_id

number

person

Person

ticket

Ticket

ticket_message

Ticket Message

 

The possible values of rating are 1 (positive), 0 (neutral), -1 (negative).

Here's a simple example report:

SELECT ticket_feedback.id, ticket_feedback.rating
FROM ticket_feedback
WHERE ticket_feedback.ticket.date_resolved = %LAST_MONTH%
SPLIT BY ticket_feedback.ticket.agent
 
Here's a more advanced report which shows how many of each rating each agent received last month:
 
SELECT DPQL_COUNT () AS 'NUMBER;
FROM ticket_feedback
WHERE ticket_feedback.ticket.date_resolved = %LAST_MONTH%
SPLIT BY ticket_feedback.ticket.agent
GROUP BY ticket_feedback.rating

The below report gives you access to the ratings and comments left:

SELECT ticket_feedback.id, ticket_feedback.date_created, ticket_feedback.rating, ticket_feedback.message
FROM ticket_feedback
WHERE ticket_feedback.ticket.date_resolved = %LAST_MONTH%
SPLIT BY ticket_feedback.ticket.agent


Finally the report below gives you a  matrix table containing a count per rating per agent. Note this uses the ticket messages table in the GROUP BY and WHERE clauses. This is because if we used the tickets field, if the agent was then changed after the satisfaction response was recieved, the satisfaction feedback would be assigned to the current ticket asignee. It also uses the replace functionality suggested in the comments section (thanks Kurt):

SELECT DPQL_COUNT()
FROM ticket_feedback
WHERE ticket_feedback.date_created = %LAST_MONTH% AND ticket_feedback.ticket_message.person.is_agent = 1
GROUP BY DPQL_MATRIX(REPLACE(REPLACE(REPLACE(ticket_feedback.rating, '-1', 'Negative'), '0', 'Neutral'), '1', 'Positive'), ticket_feedback.ticket_message.person)
Βοηθητικό Δεν βοηθάει

54 από 102 χρήστες πιστεύουν ότι αυτή η σελίδα βοηθάει

Σχόλιο (1)

Kurt
Another example Deskpro assisted with...

Title:
Ticket Satisfaction <1:date group, default: this_month>

Query:
DISPLAY TABLE
SELECT COUNT() AS 'Number'
FROM ticket_feedback
WHERE ticket_feedback.ticket.date_created = %1:DATE_GROUP%
SPLIT BY ticket_feedback.ticket.agent
GROUP BY REPLACE(REPLACE(REPLACE(ticket_feedback.rating, '-1', 'Negative'), '0', 'Neutral'), '1', 'Positive') AS 'Rating'

Προσθήκη σχολίου

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να υποβάλετε ένα σχόλιο.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;